Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student Core Member Hoa Mai41/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 25 Deviations 2,325 Comments 7,506 Pageviews
×

Newest Deviations

[ Cover Hanayo ] by Chino-aka-Nodori [ Cover Hanayo ] :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 7 6 [ Cover Nico ]  To Kiyo-tan by Chino-aka-Nodori [ Cover Nico ] To Kiyo-tan :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 9 6 [ Pack render ] Pack Render Anna By Chino close by Chino-aka-Nodori [ Pack render ] Pack Render Anna By Chino close :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 3 3 [Cover Nico Yazawa  ]  To Ka-chan by Chino-aka-Nodori [Cover Nico Yazawa ] To Ka-chan :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 7 6 [ Cover Latifa ] by Chino-aka-Nodori [ Cover Latifa ] :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 8 4 [ Cover Harp Note Couple ] To Koro by Chino-aka-Nodori [ Cover Harp Note Couple ] To Koro :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 11 32 [ Cover Yayoi Takatsuki ] To Mida-chan by Chino-aka-Nodori [ Cover Yayoi Takatsuki ] To Mida-chan :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 7 10 [ Cover Minase iori ] To Nozomi-tan by Chino-aka-Nodori [ Cover Minase iori ] To Nozomi-tan :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 10 12 Nozomi-Winter by Chino-aka-Nodori Nozomi-Winter :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 13 19 Nico-Nii (PSD) by Chino-aka-Nodori Nico-Nii (PSD) :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 13 19 Pack share #1 Ichigo Hoshimiya /close/ by Chino-aka-Nodori Pack share #1 Ichigo Hoshimiya /close/ :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 21 24 Kotori-Dace-Pop by Chino-aka-Nodori Kotori-Dace-Pop :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 15 0 HAPPY 200+ WATCHER by Chino-aka-Nodori HAPPY 200+ WATCHER :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 10 24 Natsuki-Day by Chino-aka-Nodori Natsuki-Day :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 8 0 Eli-Sweet by Chino-aka-Nodori Eli-Sweet :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 1 5 Anime-Halloween by Chino-aka-Nodori Anime-Halloween :iconchino-aka-nodori:Chino-aka-Nodori 15 17
Artworks :333

Favourites

[ SHARE ] HAPPY 9 YEARS WITH SOSHI !! by Suki-Hwang [ SHARE ] HAPPY 9 YEARS WITH SOSHI !! :iconsuki-hwang:Suki-Hwang 46 35 [PACK] HAPPY 700+ WATCHERS by IceAge-DA [PACK] HAPPY 700+ WATCHERS :iconiceage-da:IceAge-DA 217 454 [GUILD 02] The iDOLM@STER by Katsumi-Rishidome [GUILD 02] The iDOLM@STER :iconkatsumi-rishidome:Katsumi-Rishidome 49 38 [Gift 011] Roco Handa to Cave by Katsumi-Rishidome [Gift 011] Roco Handa to Cave :iconkatsumi-rishidome:Katsumi-Rishidome 23 19 Staring At Night by Katsumi-Rishidome Staring At Night :iconkatsumi-rishidome:Katsumi-Rishidome 20 4 Beautiful Dance by Katsumi-Rishidome Beautiful Dance :iconkatsumi-rishidome:Katsumi-Rishidome 61 21 Live For The Night by Katsumi-Rishidome Live For The Night :iconkatsumi-rishidome:Katsumi-Rishidome 23 5 Nico Yazawa by Katsumi-Rishidome Nico Yazawa :iconkatsumi-rishidome:Katsumi-Rishidome 20 5 SHARE PACK 300 WATCH by meoconcuteblu SHARE PACK 300 WATCH :iconmeoconcuteblu:meoconcuteblu 213 316 Pack #6 20 render Madoka by Miacucheoo by Mia-Mochizuki Pack #6 20 render Madoka by Miacucheoo :iconmia-mochizuki:Mia-Mochizuki 12 25 [Collaboration]- Cover Zing_ Nonocucheo by NyoKarrs [Collaboration]- Cover Zing_ Nonocucheo :iconnyokarrs:NyoKarrs 6 15 [Pack render 03] Pack render Ichigo Hoshimiya by NyoKarrs [Pack render 03] Pack render Ichigo Hoshimiya :iconnyokarrs:NyoKarrs 4 11 [SHARE FREE] Pack Renders Love Live-4 png by RinsAsaka [SHARE FREE] Pack Renders Love Live-4 png :iconrinsasaka:RinsAsaka 2 2 [16062016] HAPPY 100+ WATCHERS by SatohYuu [16062016] HAPPY 100+ WATCHERS :iconsatohyuu:SatohYuu 62 143 [Cover] Scrapbook Nico Easy To Love! by Ichigo-Miranda [Cover] Scrapbook Nico Easy To Love! :iconichigo-miranda:Ichigo-Miranda 28 35

Friends

Donate

Chino-aka-Nodori has started a donation pool!
957 / 10,000
The point you just gave me, thank you sir
I will send you back to the 1 number gifts
Thank you very much, hope you can help me
- If the point he gave me, I am grateful to you!
- 1 point = 1 fav + 1 watch.
- 2 points = 2 fav + 1 watch.
- 3 points = 3 fav + 1 watch.
- 4 points = 4 fav+ 1 watch.
- 5 points = 5 fav + 1 watch =)
thanks

You must be logged in to donate.
:iconalliwannadoissleep:

Watchers

Activity


Tương tác không mấy bạn?? Thích point hơn bạn bè quá nhở ???
Nhường core cho người nào hảo tâm nà :v Nhường 200 point cho người nào thương mị nà .. haha
Ping Pong..!!! Có người đã sử dụng tại khoản này.. và Chino sẽ cho họ từ giờ họ chính là ho và Chino sẽ biến mất .. vì nick này không còn là của Chino -.- 
Nói rồi nhé, từ giờ nick này sẽ là của ng.ta hiuhiu
Không ngờ lại lên core :3 Mà thấy chán core lắm rồi ..><

Journal History

deviantID

Chino-aka-Nodori's Profile Picture
Chino-aka-Nodori
Hoa Mai
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
You're welcom...
Can you lend me some points !!! Help me?? Thanks
HAVE A NICE DAY
Đôi khi, tôi luôn cần sự hỗ trợ của những người bạn thân


Tôi luôn yêu quý các bạn..cho dù các bạn không thích tôi . . .
Vâng , Mấy gái cưng của tôi là : :icondaudad: , :iconka-cucheo: , :iconchami-aka-minami: , :iconbaoheo: , :iconmiharu10: , :iconmiria-aka-ria: , :iconkiyo-aka-mihasi: , :iconminami-yui: , :iconkatsumi-aka-krella: , :icondiemquynh123: , :iconkotorikawaii750: , :iconjennybabykawaii: , :iconsasakiairi2k2: , :iconchiaki1901: , :iconphuongngan: , :iconnilky-m: ...... niri...nee Kazz... và cả thím Umi-tan
Đừng thắc mắc tại sao mình được lên báo nhé mấy gái = ]]
Ai cũng được...miễn sao làm bạn với tớ là được hà, Có lòng thì donate cho tớ vài points nhá
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconhayashi-miria:
Hayashi-Miria Featured By Owner Jan 4, 2017
Ghé mụ
-Nhớ tui không?
Reply
:iconmejiots:
Mejiots Featured By Owner Nov 18, 2016  Student Artist
- Ey! Nhớ mị hem???
Reply
(1 Reply)
:iconhime-kaguya:
Hime-Kaguya Featured By Owner Aug 26, 2016
-Á khụ khụ khụ... Tao comeback này Chinsu ._. Nhớ tao chứ '-'?
Reply
:iconnozomi139:
Nozomi139 Featured By Owner Aug 25, 2016  Student
. Nhon, Noz đuê /_\ Nhớ tuôi hem?
Reply
:iconharuno-aki:
Haruno-Aki Featured By Owner Aug 18, 2016
- Bạn ơi cho tuôi hỏi tí: Làm sao có thể kiếm nhiều points được vậy bạn?
Reply
:iconxandimus:
XandImus Featured By Owner Aug 13, 2016   General Artist
like...super awesome birthday!
Reply
:iconburningrage8-13:
burningrage8-13 Featured By Owner Aug 12, 2016  Hobbyist General Artist
Happy early birthday!!:D (Big Grin) Heart Hug Huggle! Clap 

BlueButterflies by KmyGraphic  HappyBDay by KmyGraphic  BlueButterflies by KmyGraphic  
                Best Wishes Always by KmyGraphic  
Reply
(1 Reply)
:iconmyangeltears:
myAngeltears Featured By Owner Aug 12, 2016  Student Digital Artist
Thăm cậu <33333333333333333333333
Reply
(1 Reply)
:iconchiruka-aka-ritsuko:
Chiruka-Aka-Ritsuko Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Interface Designer
- mềnh quen hơm ? .-.
Reply
(1 Reply)
:iconaty-2k3:
ATY-2k3 Featured By Owner Jul 27, 2016
Give core for new my friend.. 
Galary.. AMAZING
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: